Chceme vytvořit přehlednou webovou aplikaci – mapu, která umožní městům představit svým občanům srozumitelně projekty související s fyzickou podobou veřejného prostoru. Občanům nabídneme možnost snadno se zorientovat v tom, co se chystá, zpřístupníme jim zpracované projekty, včetně možnosti porovnání základních informací. Dozvědí se také, jak a kdy se mohou smysluplně aktivně zapojit.

Od transparentně předkládaných záměrů si slibujeme zlepšení způsobu jejich zadávání i postupné zkvalitnění samotných projektů, včetně důrazu na včasné projednání s veřejností. Věříme, že sledováním veřejných projektů v čase napomůžeme i těm, jejichž realizace překlenuje více než jedno volební období. Přispějte na projekt, Fond Otakara Motejla zdvojnásobí každou Vaši korunu až do výše 25 000 Kč.

PŘISPĚJTE NA TENTO PROJEKT

nebo se podívejte na podrobnosti O PROJEKTU